Edelheer T341
FRITS First Bonsmara Bul  15 MAY 1957
Prof. JC Bonsma
Gedetailleerde   rekords   van   die   prestasie   van   die   bulle   en dié   van   hul   nasate   is   gehou,   en   het   die   gevolg   gehad   dat die   rekords   in   detail   bestudeer   kon   word   deur   Professor Bonsma   (na   wie   die   Bonsmara   vernoem   is),   sowel   as ander   amptenare   van   die   Departement   wat   geassosieer was met die projek met die ontwikkeling van die ras. Dr.   D.M.   Joubert   ʼn   “medewerker”   wat   op   daardie   stadium sopas   ʼn   kort   geskiedenis   oor   die   ras   geskryf   het,   het   aan Farmer’s   Weekly   gerapporteer   dat   die   toekoms   van   die eerste   moderne   Suid   Afrikaanse   beesras   in   die   balans gehand    het    en    dat    die    resultate    wat    deur    die    boere waaraan    die    eerste    Bonsmara    bulle    geleen    was    sou grootliks bepaal of die ras erkenning verdien al dan nie. Hierdie    resultate    het    wel    geprojekteer    dat    die    ras    wel erkenning    verdien    het    en    numeries    gesproke    is    die Bonsmara   vandag   die   grootste   beesras   in   Suid-Afrika   en dat   dit   ook   uniek   is   in   die   sin   dat   dit   die   enigste   beesras   is wat uitsluitlik deur produksie rekords ontwikkel is. ERKENNING   :   Farmer's   Weekly   17   April   2009   GEORGE NICHOLAS

52 JAAR GELEDE

Professor J Bonsma
   OORSPRONG VAN DIE BONSMARA RAS  
EHLERSKROON BOERDERY BONSMARAS / VEEVOERE Dr. A Ehlers BSc. MSc. Dsc ; J H Ehlers Dip Landbou ; J H Ehlers (Jnr) Dip Landbou
GAAN TERUG GAAN TERUG
Kopiereg @ 2017 |  Ehlerkskroon Boerdery & Veevoere
Edelheer T341
FRITS  First Bonsmara Bul   15 MAY 1957 Prof. JC Bonsma
Gedetailleerde   rekords   van   die   prestasie   van   die   bulle   en dié   van   hul   nasate   is   gehou,   en   het   die   gevolg   gehad   dat die   rekords   in   detail   bestudeer   kon   word   deur   Professor Bonsma   (na   wie   die   Bonsmara   vernoem   is),   sowel   as ander   amptenare   van   die   Departement   wat   geassosieer was met die projek met die ontwikkeling van die ras. Dr.   D.M.   Joubert   ʼn   “medewerker”   wat   op   daardie   stadium sopas   ʼn   kort   geskiedenis   oor   die   ras   geskryf   het,   het   aan Farmer’s   Weekly   gerapporteer   dat   die   toekoms   van   die eerste   moderne   Suid   Afrikaanse   beesras   in   die   balans gehand    het    en    dat    die    resultate    wat    deur    die    boere waaraan    die    eerste    Bonsmara    bulle    geleen    was    sou grootliks bepaal of die ras erkenning verdien al dan nie. Hierdie    resultate    het    wel    geprojekteer    dat    die    ras    wel erkenning    verdien    het    en    numeries    gesproke    is    die Bonsmara   vandag   die   grootste   beesras   in   Suid-Afrika   en dat   dit   ook   uniek   is   in   die   sin   dat   dit   die   enigste   beesras   is wat uitsluitlik deur produksie rekords ontwikkel is. ERKENNING   :   Farmer's   Weekly   17   April   2009   GEORGE NICHOLAS

52 JAAR GELEDE

Professor J Bonsma
EHLERSKROON BOERDERY BONSMARAS / VEEVOERE Dr. A Ehlers BSc. MSc. Dsc ; J H Ehlers Dip Landbou ; J H Ehlers (Jnr) Dip Landbou
GAAN TERUG GAAN TERUG
   OORSPRONG VAN DIE BONSMARA RAS  
BOERDERY
Kopiereg @ 2017 |  Ehlerkskroon Boerdery & Veevoere