ONS STORIE

Wie is ons?
   EHLERSKROON BOERDERY  
Ehlerskroon   Boerdery   is   a   familie   plaas,   dit   is   al   vir   menigte   jare   en   ‘n   hele paar   generasies.   Oupa,   Seun   en   Kleinseun,   elk   dra   ‘n   harts-passie   vir   boer   en meer   spesifiek,   die   Bonsmara…..   a   fasinerende   dier,   geteel   vir   sy   grootte   en perfekte verenigbaarheid met die Suid Afrikaanse klimaat en toestande. Op   hierdie   plaas   word   daar   eerstens   met   die   hart   geboer,   met   deernis   en toewyding.      Op   Ehlerskroon   glo   ons   dat   die   een   nie   sonder   die   ander   kan bestaan nie. Die    vele    jare    se    ondervinding    in    die    teling    en    grootmaak    van    hierdie majesteuse   dier,   is   wat   Ehlerskroon   uitsonder   tussen   sy   menigte   eweknieë.     Dit     is     vanuit     hierdie     ondervinding     dat     die     Veevoere     afdeling     van     die besigheid   gegroei   en   uitgebrei   het   tot   nog   ‘n   suksesvolle   produk   wat   op   die plaas Ehlerskroon geproduseer word. Hier op Ehlerskfoon boer ons met die hart van ‘n boer….
EHLERSKROON BOERDERY BONSMARAS / VEEVOERE Dr. A Ehlers BSc. MSc. Dsc ; J H Ehlers Dip Landbou ; J H Ehlers (Jnr) Dip Landbou
Kopiereg @ 2017 |  Ehlerkskroon Boerdery & Veevoere

ONS STORIE

Waar het ons begin
Ehlerskroon   Boerdery   is   a   familie   plaas,   dit   is   al   vir   menigte jare   en   ‘n   hele   paar   generasies.   Oupa,   Seun   en   Kleinseun,   elk dra      ‘n      harts-passie      vir      boer      en      meer      spesifiek,      die Bonsmara…..    a    fasinerende    dier,    geteel    vir    sy    grootte    en perfekte   verenigbaarheid   met   die   Suid   Afrikaanse   klimaat   en toestande. Op    hierdie    plaas    word    daar    eerstens    met    die    hart    geboer, met   deernis   en   toewyding.      Op   Ehlerskroon   glo   ons   dat   die een nie sonder die ander kan bestaan nie. Die   vele   jare   se   ondervinding   in   die   teling   en   grootmaak   van hierdie   majesteuse   dier,   is   wat   Ehlerskroon   uitsonder   tussen sy   menigte   eweknieë.      Dit   is   vanuit   hierdie   ondervinding   dat die   Veevoere   afdeling   van   die   besigheid   gegroei   en   uitgebrei het     tot     nog     ‘n     suksesvolle     produk     wat     op     die     plaas Ehlerskroon geproduseer word. Hier op Ehlerskfoon boer ons met die hart van ‘n boer….
EHLERSKROON BOERDERY BONSMARAS / VEEVOERE Dr. A Ehlers BSc. MSc. Dsc ; J H Ehlers Dip Landbou ; J H Ehlers (Jnr) Dip Landbou
LEES VERDER LEES VERDER
   EHLERSKROON BOERDERY   
BOERDERY
Kopiereg @ 2017 |  Ehlerkskroon Boerdery & Veevoere